Theo nguồn thông tin tiếp cận được từ cơ sở dữ liệu Wipsglobal. Từ 1985 đã có sáng chế đăng ký liên quan đến nhộng trùng thảo. Từ đó đến nay có khoảng 1930 sáng chế đăng ký về vấn đề này

Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế nhộng trùng thảo theo thời gian

Nhộng trùng thảo được biết đến là một loại thảo dược quý hiếm có nhiều hoạt chất sinh học giúp tăng cường sức khỏe cho con người.

Theo thời gian, tình hình đăng ký sáng chế có xu hướng tăng dần qua các năm, cụ thể như sau:

Tình hình đăng ký sáng chế về đông trùng hạ thảo từ 1985 – 2013 ( 1930 sáng chế, theo Wipsglobal)

Tình hình đăng ký sáng chế về đông trùng hạ thảo từ 1985 – 2013 ( 1930 sáng chế, theo Wipsglobal)

 • Thập niên 80: trung bình mỗi năm có khoảng 1 sáng chế được đăng ký bảo hộ
 • Thập niên 90: trung bình mỗi năm có khoảng 11 sáng chế được đăng ký bảo hộ
 •  Từ 2000-2013: trung bình mỗi năm có khoảng 128 sáng chế được đăng ký bảo hộ

Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế về đông trùng hạ thảo theo quốc gia

Hiện nay, sáng chế về đông trùng hạ thảo đang được đăng kỷ bảo hộ ở

 • 8 quốc gia: Trung Quốc (CN): 1501 SC, Hàn Quốc (KR): 304 CS, Nhật Bản (JP): 56 SC, Mỹ (US): 21 SC, Đài Loan (TW): 18 SC, Úc (AU): 3 SC, Hồng Kông (HK): 2 SC, Rumania (RO): 1 SC.
 • 2 tổ chức: chức chức thế giới (WO): 20 SC và tổ chức châu Âu (EP): 4 SC

"Tình

Nhìn trên đồ thị, có thể thấy lượng sáng chế đang được đăng ký bảo hộ chủ yếu ở Trung Quốc – chiếm 77.8%, lượng sáng chế đăng ký bảo hộ ở 7 quốc gia còn lại ( Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Úc, Hồng Kông, Rumania) chỉ chiếm 21%.

Bảng thống kê năm đầu tiên có sáng chế đăng ký bảo hộ ở các quốc gia

Quốc GiaNăm
Trung Quốc1985
Nhật1987
Đài Loan1993
Mỹ1995
Hàn Quốc1996
Hồng Kông1998
Úc2000
Rumania2004

 

Theo bảng thống kê có thể thấy:

 • Những năm thập niên 80: lượng sáng chế được đăng ký bảo hộ đầu tiên ở Trung Quốc và Nhật Bản
 • Những năm thập niên 90: lượng sáng chế bắt đầu đăng ký bảo hộ thêm ở các quốc gia: Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông
 • Từ năm 2000 đến nay: sáng chế bắt đầu được đăng ký bảo hộ ở khu vực châu Âu và châu Úc

Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế về đông trùng hạ thảo theo bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC

Với hơn 1900 sáng chế đăng ký bảo hộ về Đông trùng hạ thảo mà Trung tâm tiếp cận được từ cơ sở dữ liệu Wipsglobal, khi đưa vào bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC, nhận thấy lượng sáng chế tập trung nhiều vào một số nhóm như sau:

 • Nhóm sáng chế đề cập tới việc nuôi cấy đông trùng hạ thảo chiếm 22.1% tổng lượng sáng chế.
 • Nhóm sáng chế đề cập tới việc ứng dụng đông trùng hạ thảo trong thực phẩm chiếm 19.3% tổng lượng sáng chế.
 • Nhóm sáng chế đề cập tới việc ứng dụng đông trùng hạ thảo trong y học chiếm 18.9% tổng lượng sáng chế.
 • Nhóm sáng chế đề cập tới việc sản xuất rượu có chứa các thành phần hoạt chất từ đông trùng hạ thảo chiếm 5.9% tổng lượng sáng chế.
 • Nhóm sáng chế đề cập tới việc sản xuất trà có chứa các thành phần hoạt chất từ đông trùng hạ thảo chiếm 4.4% tổng lượng sáng chế.

Địa chỉ: 180 Đường Hà Đặc, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP.HCM
Hotline: 0975.648.195
Email: info@namgano.com
Website: https://namgano.com/