Bài viết mới

Home>Bài viết mới

Bảo hộ sáng chế về đông trùng hạ thảo

Theo nguồn thông tin tiếp cận được từ cơ sở dữ liệu Wipsglobal. Từ 1985 đã có sáng chế đăng ký liên quan đến nhộng trùng thảo. Từ đó đến nay có khoảng 1930 sáng chế đăng ký về vấn đề này

Các nghiên cứu về nuôi con đông trùng hạ thảo

Con đông trùng hạ thảo được phát triển trên nguyên liệu gì và điều kiện sinh trưởng tốt nhất là như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây.

Load More Posts

0896 407 555

kos nef diennuoc